Dünyamız ve teknoloji durmadan gelişiyor. Bu değişim ve yenilik süre geldikçe insanların gereksinimleri de değişiyor. Bu gereksinimler yıllar içinde bazı mesleklere olan ihtiyacı arttırırken bazı mesleklere olan ihtiyaçları azaltıyor belki de yok ediyor. Zaman artık teknolojinin önem arz ettiği bir dönemde. Birçok meslekte teknolojinin farklı alanları kullanıyor. Teknoloji geliştikçe de bu meslekler gelişiyor. Peki geleceğin meslekleri nelerdir? Hangi meslekler gelecekte popüler olacak. Bu yazımızda sizlerle geleceğin mesleklerinden, bu meslekler hakkında detaylardan bahsedeceğiz.

Siber Güvenlik Uzmanı

Siber ağlar ve bilgisayar teknolojileri günden güne gelişiyor. Şirketlerin, devlet kuruluşların, kişilerin birçok özel ve önemli bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin herhangi bir saldırıya karşı korunması, ağ sistemlerindeki zayıflıkların belirlenmesi ve bu zayıflıklara karşı önemlerin alınması, kötü amaçlı yazılımlara karşı korunması, yeni algoritmalar geliştirilmesi ve çözümlenmesi siber güvenlik uzmanlarının yapması gereken işlerden bazılarıdır.

Siber güvenlik uzmanı olabilmek için yazılım, matematik, veri analizi, bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda yetkin olmak gerekmektedir. Ayrıca algoritmaları okuyabilmek, analitik düşünebilmek ve dikkatli olmak mesleğin gerektirdiği birkaç özellikten biridir.

 • Robotik Mühendis

Robotlar artık hayatlarımızın bir parçası haline gelmeye başladı ve bu aletler hayatlarımızı değiştirme potansiyeline de sahipler. Örneğin üretim fabrikalarında artık robotları görmemiz mümkün. Pek çok iş artık robotlar yardımı ile yapılıyor. Ya da sağlık alanında cerrahi yardım robotlarını görebiliyoruz.

Robotik Mühendisinin temel görevi, insanların ve makinelerin yeteneklerini, hedeflerini ve niyetlerini karşılıklı olarak ilettikleri bir etkileşim sistemi geliştirmek ve insan-makine iş birliği yolu ile daha iyi sonuçlar elde etmektir. Robotik Mühendis gerekli yazılımların yaparak robotlara belirli görevleri tanımlar ve nasıl koordine olması gerektiğine dair kuralları belirler.

Robotik mühendisi olabilmek için yazılım sistemlerine, algoritmalara, bilgisayar teknolojilerine hâkim olmak, matematik ve fen bilimlerine ilgili olmak gerekmektedir.

 • Yazılım ve Uygulama Geliştirici

Yazılım artık pek çok alanın içinde kendini gösteriyor. Bu da yazılım ve uygulama geliştiricilere olan ihtiyacı arttırıyor. Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları işin ihtiyacına ve amaçları doğrultusunda çeşitli yazılımları geliştiren, uygulamaları tasarlayan, yazılımın ve uygulamanın çalışıp çalışmadığını denetleyen kişidir.

Yazılım ve uygulama geliştiricisi olabilmek için yazılım bilimlerine, bilgisayar sistemlerine, algoritmalara ve matematik bilimine yatkın olmak gerekir. Ayrıca problem çözebilme yeteneğine sahip olmalı, analitik ve sonuç odaklı düşünebilmelidir.

Veri Analisti ve Veri Bilimci

 • Veri Analisti ve Veri Bilimci

Artık her saniye binlerce veri meydana geliyor. Bu verilerin bazıları şirketler, devlet kurumları ve kişiler için büyük önem arz ediyor. Burada işimize yarayan doğru veriyi bulmak, bunu analiz etmek ve kullanmak da veri bilimcinin yada veri analistinin yaptığı iş olarak görülüyor.

Veri Analisti elindeki verileri anlamak ve analiz etmek için istatistikleri, yazılım ve matematikle ilgili yöntemleri kullanan, elindeki veriyi şekillendirebilen yani veriyi betimleyen ve bu verileri kullanarak gelecekle ilgili tahminleri yazılımla birlikte yapabilen kişidir.

İlginizi çekebilir: Big Data ( Büyük Veri) Nedir?

 • Oyun Geliştirici

Teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun sektörü hem teknik olarak hem de anlatı yapısı olarak günden güne gelişiyor ve sınırsız bir dünya haline dönüşüyor. Bu değişim de oyun geliştiricilerine olan ihtiyacı arttırıyor.

Oyun geliştirici farklı türde oyunları çeşitli yazılımlar kullanarak ve bunları tasarımlarla birleştirerek ortaya koyan kişidir. Bir oyun geliştirici farklı yazılım dillerine kullanabilmeli, yarattığı oyunu hikayeleştirebilmeli, tasarım ve ses efektleri gibi alanlara hâkim olmalıdır. Bununla beraber oyun dünyasını ve bu dünyadaki gelişimleri sıkı takip edebilmelidir.

 • Blockchain Geliştiricisi

Bence Bitcoin teknolojik bir güç gösterisi.

-Bill Gates

 

Blockchain teknolojisi, dijital dünyanın verileri işleme ve iş yapma biçiminde devrim yaratmaya başladı. Başlangıçta Bitcoin’i desteklemek için bir platform olarak oluşturulan Blockchain, sağladığı imkanlarla (güvenlik, şeffaflık vb) artık birçok firmanın dikkatini çekiyor. Bu da doğal olarak Blockchain geliştiricisine olan ihtiyacı yıllar içinde kat kat arttırıyor.

Blockchain geliştiricisi blockchain sisteminin mimarisini oluşturan, protokolleri geliştirip optimize eden, bu teknolojiyi kullanarak çeşitli uygulamalar geliştiren kişidir. Blockchain geliştiricisi teknik bilgiye yani yazılım ve donanım sistemlerine hakim olmalı, araştırmacı, analitik düşünebilmeli, gelişime açık olmalıdır.

Blockchain hakkında daha detaylı bilgi için “Blockchain Nedir?” içeriğimize göz atabilirsiniz.

Yapay Zeka Mühendisi

 • Yapay Zeka Mühendisi

Geleceğin mesleklerinden bahsederken yapay zeka mühendislerini bu meslekler arasına katmamak olmazdı. Yapay zeka artık yaşantımızın pek çok yerinde bizlerle birlikte. Evlerde, iş yerlerinde, sağlık sektöründe… Gittikçe hayatımıza yerleşen yapay zeka günden güne gelişip değişiyor. Bu gelişmelere ayak uydurmak isteyen şirketler, sektörler de yapay zekaya büyük önem veriyor. Bu da yapay zeka üzerine gelişmeler yapabilecek olan kişiye olan ihtiyacı arttırıyor.

Yapay Zeka mühendisi makine öğrenimi algoritmalarını ve derin öğrenme sinir ağlarını kullanarak makineleri insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde programlayan, yapay zeka modelleri oluşturan kişidir. Yapay zeka mühendisleri veri bilimcilerin kullandığı sistemleri geliştirirler, yapay zeka modellerini geliştirip test ederler, makine öğrenim süreçlerini otomatikleştirir.

Bir yapay zeka mühendisi yazılım dillerine, BIG Data teknolojisine, matematiğe, algoritmalara ve bunların işleyiş şekillerine hakim olmalıdır.

https://miesofficial.com/blog/yapay-zeka-muhendisligi-nedir/

Dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama Uzmanlığı

 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama Uzmanlığı

Dijitalleşme artık hayatımızın bir parçası. Özellikle pandemi sürecinden sonra birçok şirket ve kurum dijital dünyanın önemini ve dijital dünyadaki eksikliklerini fark ettiler. Bu da gelecek dönem içerisinde dijital dönüşüm ve dijital pazarlama uzmanlarına olan ihtiyacı göz önüne serdi.

Dijital dönüşüm ve dijital pazarlama uzmanı internet kullanıcılarını hedef alarak potansiyel müşterilerini arttıran ve markanın büyümesini sağlamak için çalışan kişidir. Bunun için pazarlama kampanyaları oluşturur, çeşitli içeriklerle markasını tanıtmayı hedefler. Dijital pazarlama uzmanı dijitaldeki yeni trendleri takip etmeli, sosyal medya platformlarına hâkim olmalı hangi sosyal medya platformunun pazarlamada uygun olabileceğine kanaat getirmelidir. SEO-SEM-ADS, Google Analytics konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

 • IOT Uzmanı

IOT (Nesnelerin İnterneti), insana gerek duymadan ağ üstünden birbirlerine veri aktarımı yapabilen sistemdir. Örneğin alarm sistemleri, yangın sistemleri vb. IOT uzmanı da bu sistemleri, uygun yazılımlarla kuran, denetleyen kişidir. Bunlara yaparken yazılım dillerine, sensor bilgisine sahip olunması gerekir.

IOT hakkında daha fazla bilgi için “IOT Nedir?” içeriğine göz atabilirsiniz!

FinTech Uzmanı

 • FinTech Uzmanı

FinTech uzmanı teknolojiden yardım alarak mali hizmetleri daha iyi bir duruma getiren kişidir. Finansal hizmetleri yeniden tanımlar, finansal karar verme sürecinde etkili olur ve finansmanı hem kişisel hem de ticari kullanıcılar için erişebilir kılar. FinTech uzmanı sağlam bir ekonomi ve finans bilgisine sahip olmalı, bu alandaki gelişmeleri takip edip işine uygulayabilmelidir.

Risk Yönetim Uzmanı

 • Risk Yönetim Uzmanı

İşletmelerin amacı olası riskleri önlemek, oluşan risklerden en az kayıpla devam etmektir. Bu nedenle günden güne risk yönetim uzmanlarına olan ihtiyaçta artmaktadır.

Risk yönetim uzmanları işletme karşısındaki olası riskleri belirler, ölçer, değerlendirir ve bunların takibini yaparak riskin giderilmesi adına planlar ve stratejiler uygular. Amaçları işletmeler için olası risk veya kayıpları en aza indirmektir. Risk yönetim uzmanları analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, dikkatli ve detaycı olmalıdır.

 • Stratejik Planlama Uzmanı

Stratejik planlama uzmanı işyerinin amaçları doğrultusunda programlar ve ürünler için zamanında ve uygun maliyetli pazarlama stratejileri geliştirir ve uygular. Stratejisine yönelik tahminler ve analitik modeller oluşturarak üst düzey yöneticilerinin karar alma konusunda etkili olur. Bir stratejik planlama uzmanı stratejik düşünüp, analitik bir zihin yapısına sahip olmalıdır. Problemlere farklı açılardan yaklaşabilmelidir.

 • Sistem Analisti

Sistem analisti, bilgi teknolojisini kullanarak iş sorunlarını çözen, analiz eden kişidir. Bilgisayar ve altyapı sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını ve sistemin kullanılabilirliğini sağlar.

Sistem Analistlerinin çeşitli programlama dillerine, işletim sistemlerine ve bilgisayar donanımı platformlarına aşina olmaları gerekir. Analitik düşünebilmeli, araştırmacı, meraklı ve detaycı olmalıdır.

UX designer

 • UX Designer

UX (user experience) designer kullanıcı deneyimi üstüne yoğunlaşan, tasarımın işlevselliğini düşünen, bir ürünün veya web sitesinin kullanıcıya nasıl hissettirdiğine önem veren kısaca kullanıcı odaklı çalışan tasarımcılardır. UX designer tasarımın problemlerini tespit edip bunlara çözümler sunar, kullanılabilirlik testleri uygular, yapılan iyileştirmeleri değerlendirir. UX designer yaratıcı düşünebilmeli, ekip çalışmasına uyum sağlamalı ve UX prensiplerine hâkim olmalıdır.

 • Genetik Uzmanlığı

DNA’da günümüz teknolojisiyle bile hala çözülemeyen pek çok sır mevcut. Bu bilinmezliği çözmek ve genlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapan kişilere de genetik uzmanları denir. Genetik uzmanı genetik şifreleri çözümleyen, DNA’daki oluşumları araştırıp genetik analizler yapan ve elde ettiği verileri yorumlayan kişidir. Bir genetik uzmanı: araştırmacı, sabırlı, matematik ve fen bilimlerine yatkın, analitik düşünebilen bir kişi olmalıdır.

Bu yazımızda geleceğin mesleklerinden, neden önemli olabileceğinden, sahip olunması gereken yetkinliklerden bahsettik. Umarım gelecekte meslek seçimlerinizde bu detaylar sizlere yardımcı olabilir. Son olarak sizinle World Economic Forum tarafından hazırlanmış bu raporu paylaşmak isterim.

Bir Cevap Yazın

Yeni içeriklerden haberdar olmak ister misiniz?

Mail adresinizi bırakın ve yeni blog yazılarından haberdar olun!
ABONE OL
KVKK kanununa göre e-posta adresimden iletişime geçilmesine izin verilmiş sayılacaktır
close-link
Blog yazımızı beğendiniz mi?