Bu yazımızda X-Y-Z kuşakları ve özellikleri nelerdir? Kuşaklar arası iletişim ve iş hayatında X-Y-Z kuşakları nasıldır? konuları hakkında bilgi edineceğiz.

Nesiller arasında çeşitli iletişim zorlukları olabilmektedir. Bunun sebepleri arasında yetişme çağındaki teknolojinin ve yokluk dönemlerinin etkisini sıklıkla görmekteyiz. Öyleyse bu farklılıklara objektif bir bakış açısı getirmek için bildiğimiz X-Y-Z kuşaklarını daha yakından tanıyalım.

X-Y-Z Kuşakları Neye Göre Ayrılır?

Kuşaklar doğum senelerine göre ayrılmış olsalar da, bu seneler arasında kesin farklılıkları görürüz. Teknoloji ilerledikçe yaşam, ev sınırlarında ve hatta telefonların içerisinde hapsolmuş duruma geldi. Ebeveyenlerimiz dahi teknolojiye ayak uydurmuş durumda, fakat yetişme tarzlarındaki farklılıklar onları teknoloji ile tamamen iç içe olmaktan alıkoymaktadır.

X-Y-Z kuşakları arasındaki farkları tanımak insanları eleştirmekten ve yargılamaktan bizleri alıkoyacaktır. Öyleyse özelliklerini yakından tanıyalım.

X Kuşağı

1965-1979 seneleri arasında dünyaya gelmiş, günümüzün ebeveyn çokluğunu oluşturan, ve hayata çeşitli zorluklarla tutunmuş kuşaktır. Ailelerin boşanmalarının çoklukla yaşandığı bu dönemde kendi başlarına hayatı öğrenmiştirler.

Yetişme çağlarında teknolojiyi hayatlarına henüz adapte etmediklerinden dolayı çocukluklarını sokaklarda, hem eğlenerek hem de hayal güçlerini kaybetmeden geçirmiştirler.

Eğitim alan kesim için fazla iş alanı ve yönetici ihtiyacı olduğundan bu kişiler önemli mertebelere yükselmiş, alamayan kesim ise hayat mücadelesine çok erken yaşta başlamıştır. Bunun yanı sıra ise eğitim, çalışma hırslarında ve sabırlarında bir farklılık oluşturmamış, hepsi istedikleri noktaya ulaşabilmek için elinden geleni yapmaya gayret göstermiştir.

X kuşağı teknolojideki farklılığı, üretim döneminden tüketim dönemine geçişi, yaşayan nesildir.

Genellikle zorluklar aşılması güç gelmezken, hem dünyadaki hızlı gelişmelere ayak uydurmaya çabalamış hem de çoğunluğu mütevazı bir yaşam sürmüştür. X kuşağının en belirgin ve tanımlayıcı özellikleri şunlardır;

 • Mantıklı
 • Kuralcı
 • Problem Çözme Yeteneği Yüksek
 • Hayata Pozitif Bakabilen
 • Harekete Geçmeyi Sindirmiş

Y Kuşağı

Net olmamakla birlikte 1980-1999 yılları arasında dünyaya gelmiş ve sokak kültürünü de benimsemiş nesil Y kuşağıdır. Bu kuşakta hem bilgisayarları, hem hayal gücünü eş zamanlı olarak görebilmekteyiz.

X kuşağının aksine bireyciliğin görüldüğü, otoriteden hoşlanmayan, iş ortamında dahi kendi çalışma saatlerini yönetmek ve düzenlemek isteyen kuşaktır.

Bunların sebepleri arasında televizyon ile zaman geçirmeyi çocukken keşfeden bir nesil olmasını öngörebiliriz. Çünkü farklı bir hayata gözlerini açmış yeni nesil, döneminde eleştirmeyi ve sosyal medyayı fark etmiş, sabırsız, yenilik isteyen ve hayatına teknolojinin bütün yeniliklerini kolayca adapte edebilen bir yapıya sahiptir.

Güncel yaşantılarında ‘istediklerini yapma’ içgüdüsü ile kolayca iş değiştirmeye yönelen, özgür ruhlu bireylerdir. Y kuşağının en belirgin ve tanımlayıcı özellikleri şunlardır;

 • Eleştiren
 • Özgürlükçü
 • Zor Beğenen
 • İletişimi Güçlü

Z Kuşağı

1990’lı yılların sonu ve 2010’lu yılların başı olarak, yahut 2000-2012 arasında sınırlandırabileceğimiz dönemde dünyaya gelmiş teknoloji kuşağıdır.

Z kuşağı, teknolojiyi benimsemiş, hayatını bu sınırlarla yaşayan, sosyalliği teknoloji ile sağlayan nesildir. Beğenilmeyi ve ilgi görmeyi sadece sosyal medyaya indirgediği için, çoğu zaman dışarda dahi ekranlardan kopamayarak sosyalleşmektedir. Bilgiye erişimin kolaylığının yanı sıra olayları kavrama yetenekleri gelişmiştir ve bu konudaki becerileri ile donanımlı yetişen bir nesildir.

İhtiyacı olan her şeyi ekranlardan edinebildiği için içine kapanık ve yalnızlaşmaya evrilen kuşaktır. Bunun yanı sıra odak süresi azalmış, ama ‘multitasking’ olarak da adlandırdığımız çoklu iş yapma becerileri gelişmiştir. Odak süresi azalsa da aynı verime birçok işi aynı anda yaparken de ulaşabilmektedirler.

Çoğu zaman “olsa da olur olmasa da olur” düşüncesi Z kuşağını etkisi altına almış, bir bilgiye, kaynağa ulaşmak ya da girişime başlamak ve ilerletmek konusunda hırssız, azimsiz kalmıştırlar. Z kuşağının temel ve belirgin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sorgulayıcı
 • Antiotoriter
 • Dobra
 • Dikkat Eksikliği Olan
 • Özgüvenli

Kuşaklar Arası İletişim Nasıldır?

Kuşaklar arasında aile yapısının değişmesi ve teknolojiye adaptasyonla birlikte iletişimde bazı kopukluklar meydana gelmektedir.

Birçok gencin ‘Beni anlamıyorsunuz!’ isyanının gerçekten altı doldurulabilir ve geçerli sebepleri vardır. Bunların temelde ilk sebebinin X kuşağının Y ve Z kuşaklarından beklentisinin kendi yetişme dönemlerindekiyle bağdaşmasını istemesi, ve buna değişmiş şartları dahil etmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir diğer sebep olarak da Y ve Z kuşaklarının anlayıştan uzak ve bireyci düşünce yapısını değerlendirebiliriz.

X kuşağı, Y kuşağını başkaldırıcı ama tembel bulurken; Z kuşağını ise azimsiz bulmaktadır.

Kuşaklar arası iletişimi olgunlaştırmak ve çatışmaları önlemek adına atılması gereken ilk adım, empati yapmayı öğrenmek, bunu hayatın bir parçası haline getirmektir. Herkes sadece dediğim doğru gerisi yalan zihniyetiyle yaşarsa, kimse kimseyi dinlemez ve kargaşa kaçınılmaz son olur.

İletişim becerilerini geliştirmek için bir kitap önerisi olarak: Stephen Covey’den Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

İş Hayatında X-Y-Z Kuşakları

İş hayatında X kuşağı hem çevrim içi, teknolojik hem de yüz yüze etkileşimde oldukça başarılıdır. İş hayatında özerkliğe önem vermektedir.

Y kuşağı ise iletişimde diğer nesilleri arkada bırakmakta ve günümüzde iş yoğunluğunun çoğunluğunu oluşturmaktadır. İş değiştirme yönelimlerinin yanında iş/yaşam dengesine öncelik vermektedirler.

Şimdilik tüketimde söz sahibi olan ve geleceğin iş yoğunluğunu karşılayacak nesil ise Z kuşağıdır. Döneminde teknoloji ile yetişmiş neslin iş güvenliği ve yönetim alanında yetenekli olduğu bilinmektedir.

İş hayatında X-Y-Z kuşakları bir arada çalışırken çeşitli aksamalar olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına ise esnek çalışma saatleri uygulaması en doğru seçenektir.

İlginizi çekebilir: Geleceğin meslekleri nelerdir?

 

Bir Cevap Yazın

Yeni içeriklerden haberdar olmak ister misiniz?

Mail adresinizi bırakın ve yeni blog yazılarından haberdar olun!
ABONE OL
KVKK kanununa göre e-posta adresimden iletişime geçilmesine izin verilmiş sayılacaktır
close-link
Blog yazımızı beğendiniz mi?